Aanmelden professional

Aanmelden professional

U heeft een professional gevonden die tijdelijke werkzaamheden voor u gaat verrichten. De administratieve afwikkeling wordt verzorgd door OneStopSourcing en daarom wilt u de professional graag aanmelden. Dit kan op drie verschillende manieren, afhankelijk van de positie en de wensen van uw professional. Maak hieronder de keuze die voor u van toepassing is en wij zullen de afwikkeling zo spoedig mogelijk voor u in orde maken.

De afkorting ZZP staat voor Zelfstandige Zonder Personeel. Een ZZP’er is een persoon die voor eigen rekening en risico zijn arbeid aanbiedt in een eigen bedrijf of praktijk of in een zelfstandig uitgeoefend beroep en die daarbij geen personeel in dienst heeft. Een ZZP’er verricht zijn werkzaamheden op basis van een overeenkomst van opdracht.

Een leverancier wordt ook wel een (detacherings-) bureau genoemd. Een professional is in dienst bij de leverancier wanneer tussen beide een arbeidsovereenkomst is gesloten. In dat geval is het bureau de juridisch werkgever en de professional de werknemer. De ‘professional via leverancier’ gaat tijdelijk voor een andere opdrachtgever werkzaamheden verrichten.